Wymagania do zakwalifikowania się na specjalny kurs

W tej tradycji praktyki medytacji Vipassana istnieje wiele kursów specjalnych dla starszych uczniów. Kursy te mają pewne wymagania, które starszy uczeń musi spełnić, jeśli chce zostać na nie zakwalifikowany. Podstawowe wymagania:


Kurs 1-lub 3-dniowy dla starszych uczniów

Ukończenie przynajmniej jednego kursu 10-dniowego z S.N. Goenką lub jednym z jego nauczycieli-asystentów. Osoby praktykujące techniki uzdrawiania oparte na wykorzystywaniu energii nie powinny uczestniczyć. Przestrzeganie wszystkich zasad najlepiej jak tylko możliwe.


Kurs Satipaṭṭhāna Sutta

Ukończenie przynajmniej trzech kursów 10-dniowych z S.N. Goenką lub jednym z jego nauczycieli-asystentów. Praktykowanie techniki przez przynajmniej jeden rok. Niepraktykowanie innych technik od ostatniego kursu z S.N. Goenką lub jednym z jego nauczycieli-asystentów. Dążenie do utrzymania codziennej praktyki przynajmniej od czasu zgłoszenia się na kurs. Dążenie do przestrzegania pięciu zasad w codziennym życiu, przynajmniej od czasu zgłoszenia się na kurs.


Kurs samodzielny dla poważnych starszych uczniów

Samodzielne kursy są dla poważnych starszych uczniów, którzy ukończyli przynajmniej trzy kursy 10-dniowe, ostatni w ciągu dwóch lat. Na kursie nie ma nauczyciela, nie ma kierowników kursu, nie ma spotkań z nauczycielem w południe, nie ma odpowiadania na pytania na koniec dnia. Konieczne jest odtwarzanie wieczornych wykładów. Uczestniczący uczniowie są odpowiedzialni za ich odtwarzanie o 19.00.

Uczniowie powinni być przygotowani na ten sam rozkład dnia co na normalnym kursie 10-dniowym. Należy przestrzegać zasad kursu (szlachetne milczenie, 8 zasad itp.) podczas pobytu w ośrodku. Niepraktykowanie innych technik od ostatniego kursu z S.N. Goenką lub jednym z jego nauczycieli-asystentów. Dążenie do utrzymania codziennej praktyki 2 godzin dziennie od czasu ostatniego kursu 10-dniowego. Przestrzeganie pięciu zasad najlepiej jak to możliwe. Należy uzyskać zgodę nauczyciela - asystenta prowadzącego dany kurs.


Specjalny kurs 10-dniowy dla starszych uczniów

Osoby zgłaszające się na ten kurs muszą być poważnymi starszymi uczniami, oddanymi technice. Ukończenie przynajmniej pięciu kursów 10-dniowych z S.N. Goenką lub jednym z jego nauczycieli-asystentów. Ukończenie przynajmniej jednego kursu Satipaṭṭhāna Sutta. Konieczność służenia na przynajmniej jednym kursie 10-dniowym. Utrzymanie codziennej praktyki przez dwie godziny dziennie przez przynajmniej 2 lata. Powstrzymanie się od zabijania, niewłaściwej relacji seksualnej, przyjmowania środków odurzających i przestrzeganie innych zasad najlepiej jak to możliwe przez przynajmniej rok. Uczestnik długiego kursu będący w związku, musi mieć wsparcie ze strony partnera.


14-Day Gratitude Course

The 14-Day Gratitude Course was previously called the Teacher's Self Course. One of the qualities we develop as we meditate is gratitude - gratitude towards one’s teachers, Goenkaji and Mataji, and towards the long tradition of Vipassana teachers, right back to the Buddha.

The course is open to old students who are active in giving service. Requirements include 3 x 10day courses plus one Satipaṭṭhāna course, being active in Dhamma service, trying to maintain two-hour daily practice since last 10-Day course, and trying to maintain the five precepts to the best of one's ability. Local teacher’s recommendation is required. The course follows the usual format of 3x group sittings with instructions in the day, but students work more independently and the teaching materials are drawn from the 20-day course. This is a half-way step to help students mature for long courses, and serves to inspire students to work more deeply in Dhamma.


Kurs 20-dniowy

Osoby zgłaszające się na ten kurs muszą być poważnymi starszymi uczniami, oddanymi technice. Ukończenie przynajmniej pięciu kursów 10-dniowych z S.N. Goenką lub jednym z jego nauczycieli-asystentów. Ukończenie przynajmniej jednego kursu Satipaṭṭhāna Sutta. Konieczność służenia na przynajmniej jednym kursie 10-dniowym. Utrzymanie codziennej praktyki przez dwie godziny dziennie przez przynajmniej 2 lata. Powstrzymanie się od zabijania, niewłaściwej relacji seksualnej, przyjmowania środków odurzających i przestrzeganie innych zasad najlepiej jak to możliwe przez przynajmniej rok. Przynajmniej sześć miesięcy przerwy od ostatniego długiego kursu, na którym się siedziało. 10 dni przerwy pomiędzy długim kursem a innym kursem. Uczestnik długiego kursu będący w związku, musi mieć wsparcie ze strony partnera.


Kurs 30-dniowy

Osoby zgłaszające się na ten kurs muszą być poważnymi starszymi uczniami, oddanymi technice. Ukończenie przynajmniej sześciu kursów 10-dniowych z S.N. Goenką lub jednym z jego nauczycieli-asystentów. Ukończenie przynajmniej jednego kursu Satipaṭṭhāna Sutta. Ukończenie przynajmniej jednego 20-dniowego kursu. Konieczność służenia na przynajmniej jednym kursie 10-dniowym. Utrzymanie codziennej praktyki przez dwie godziny dziennie przez przynajmniej 2 lata. Powstrzymanie się od zabijania, niewłaściwej relacji seksualnej, przyjmowania środków odurzających i przestrzeganie innych zasad najlepiej jak to możliwe przez przynajmniej rok. Przynajmniej sześć miesięcy przerwy od ostatniego długiego kursu, na którym się siedziało, co najmniej 10 dni przerwy pomiędzy długim kursem a innym kursem. Uczestnik długiego kursu będący w związku, musi mieć wsparcie ze strony partnera. W przypadku pierwszego kursu 30-dniowego, należy usiąść przynajmniej jeden kurs 10-dniowy po pierwszym kursie 20-dniowym.


Kurs 45-dniowy

Osoby zgłaszające się na ten kurs muszą być poważnymi starszymi uczniami, oddanymi technice. Kurs jest wyłącznie dla nauczycieli-asystentów oraz osób zaangażowanych w służbę Dhammie. Ukończenie przynajmniej siedmiu kursów 10-dniowych z S.N. Goenką lub jednym z jego nauczycieli-asystentów. Praktyka techniki przez co najmniej trzy lata. Ukończenie przynajmniej dwóch kursów 30-dniowych. Utrzymanie codziennej praktyki przez dwie godziny dziennie przez przynajmniej 2 lata. Powstrzymanie się od zabijania, niewłaściwej relacji seksualnej, przyjmowania środków odurzających i przestrzeganie innych zasad najlepiej jak to możliwe przez przynajmniej rok. Przynajmniej sześć miesięcy przerwy od ostatniego długiego kursu, na którym się siedziało. Co najmniej 10 dni przerwy pomiędzy długim kursem a innym kursem. Uczestnik długiego kursu będący w związku, musi mieć wsparcie ze strony partnera. W przypadku pierwszego 45-dniowego kursu - przynajmniej jeden 10-dniowy kurs po 30-dniowym. Potwierdzenie przyjęcia na kurs dotyczy pierwszych 30 dni. Decyzję o udziale w pozostałej części kursu podejmuje nauczyciel prowadzący.


Kurs 60-dniowy

Kurs jest wyłącznie dla nauczycieli-asystentów, którzy siedzieli dwa 45-dniowe kursy i służą regularnie (ci którzy prowadzili w ostatnim roku co najmniej 4 kursy 10-dniowe i służą regularnie w inny sposób) Niezbędna jest rekomendacja nauczyciela regionalnego. Pierwszeństwo przyjęcia mają osoby, które nigdy nie siedziały kursu 60-dniowego lub siedziały mniejszą liczbę tych kursów. Osoby nie będące nauczycielami powinny zgłaszać się na inne długie kursy.


Powyższe wymagania są minimum i nie gwarantują przyjęcia na kurs. Zgłoszenie na każdy specjalny 10-dniowy kurs, kursy: 20, 30, 45, 60-dniowy i Samodzielny Kurs Nauczyciela muszą zawierać rekomendację nauczyciela asystenta, który dobrze cię zna i nauczyciela regionalnego dla terenu, z którego pochodzisz.