Website.Home.Welcome.OldStudents.SectionTitle

Przesłanie S.N. Goenki

Drodzy Wędrowcy na Ścieżce Dhammy!
Bądźcie szczęśliwi!
Nieście wysoko płonącą pochodnię Dhammy. Niech wam przyświeca w codziennym życiu. Zawsze pamiętajcie, że Dhamma nie jest ucieczką od życia. Jest sztuką życia: życia w pokoju i harmonii z samym sobą oraz całym otoczeniem. Próbujcie więc żyć zgodnie z Dhammą.
Nie zapominajcie o codziennej medytacji rano i wieczorem.
Kiedy tylko jest to możliwe, medytujcie wspólnie na grupowych medytacjach raz w tygodniu.
Raz w roku weźcie udział w dziesięciodniowym kursie. To niezbędne, aby zachować siłę.
Z uśmiechem, odwagą i pewnością siebie stawiajcie czoło wszelkim przeciwnościom losu.
Wyrzeknijcie się niechęci, nienawiści, wrogości i animozji. Bądźcie pełni miłości i współczucia, zwłaszcza dla wszystkich tych, którzy nie rozumieją Dhammy i są w życiu nieszczęśliwi.
Oby wasze Dhammiczne zachowanie pokazało im ścieżkę pokoju i harmonii! Oby blask Dhammy na waszych twarzach przyciągnął więcej osób do ścieżki prawdziwego szczęścia! Oby wszystkie istoty były szczęśliwe, pełne pokoju, wyzwolone!
Przesyłając wam całą moją mettę,
S.N. Goenka


old_student_practice


Służba Dhammie


Materiały dla starszych uczniów


Zasoby

  • Zasoby Audio
    • Download or listen online to audio resources in different languages, including discourses for 10-day, Mahāsatipaṭṭhāna Sutta, 1/2/3-day, and 7-day teenager courses; morning chantings and dohas for 10-day courses; special chantings; and instructions for mini Anapana.
  • VipassanaNewsletter
    • MobileApp.about_old_students_resources
  • reading