Požadavky na způsobilost k účasti na speciálních kurzech

V této tradici meditace vipassana je pořádána řada speciálních kurzů pro staré studenty. Tyto kurzy mají určité požadavky, které musí starý student splnit, aby byl způsobilý k přijetí na kurz. Základní požadavky na způsobilost jsou následující:


1-denní nebo 3-denní kurz pro staré studenty

Dokončení alespoň jednoho 10-ti denního kurzu s S. N. Goenkou nebo jedním z jeho asistujících učitelů. Ti, kteří praktikují energetické léčení druhých, by se neměli účastnit. Měli by dodržovat všechna pravidla, jak nejlépe dokáží.


Kurz k rozpravě Satipatthána sutta

Dokončení alespoň tří 10-denních kurzů s S. N. Goenkou nebo jedním z jeho asistujících učitelů. Praktikovat tuto techniku po dobu alespoň jednoho roku. Nepraktikovat žádnou jinou techniku od vašeho posledního kurzu s S. N. Goenkou nebo jedním z jeho asistujících učitelů. Pokoušet se dodržovat denní praxi. Pokoušet se dodržovat pět pravidel v denním životě a musí dodržovat 3. pravidlo (zdržet se nesprávného sexuálního chování) a 5. pravidlo (zdržet se užívání veškerých intoxikantů) od doby registrace na kurz.


Samostatné kurzy pro vážné staré studenty

Samostatné kurzy jsou pro vážné staré studenty, kteří dokončili alespoň tři 10-denní kurzy – poslední z nich v předcházejících dvou letech. Nejsou přítomni žádní učitelé, žádný manažer studentů, nekonají se polední rozhovory ani otázky a odpovědi na konci dne. Večerní nahrávky rozprav jsou povinné a studenti, kteří se účastní, odpovídají za to, že si nahrávku v 19:00 večer přehrají.

Studenti dodržují tentýž časový rozvrh, jaký platí pro běžný 10-denní kurz. Dodržují všechna pravidla a řád kurzu (ušlechtilé mlčení, 8 pravidel, atd.) po dobu pobytu v centru. Nepraktikovali žádnou další techniku od svého posledního kurzu s S. N. Goenkou nebo jedním z jeho asistujících učitelů. Pokoušejí se dodržet 2 hodiny praktikování denně od svého posledního 10-denního kurzu. Pokoušejí se dodržovat 5 pravidel nejlépe, jak to dokáží. K účasti na kurzu je třeba svolení asistujícího učitele.


Speciální 10-denní kurz pro staré studenty

Musí jít o vážného starého studenta, který je rozhodnut pro tuto techniku. Dokončení alespoň pěti 10-denních kurzů s S. N. Goenkou nebo jedním z jeho asistujících učitelů. Dokončení alespoň jednoho kurzu k rozpravě Satipatthána sutta. Student sloužil alespoň na jednom 10-denním kurzu. Dodržování praktikování 2 hodiny denně po dobu nejméně 2 let. Zdržet se zabíjení, nesprávného sexuálního chování, užívání intoxikantů a dodržovat další pravidla co nejlépe, jak to dokáží, po dobu nejméně jednoho roku. Partner studenta musí podporovat jeho účast na dlouhém kurzu.


14-Day Gratitude Course

The 14-Day Gratitude Course was previously called the Teacher's Self Course. One of the qualities we develop as we meditate is gratitude - gratitude towards one’s teachers, Goenkaji and Mataji, and towards the long tradition of Vipassana teachers, right back to the Buddha.

The course is open to old students who are active in giving service. Requirements include 3 x 10day courses plus one Satipaṭṭhāna course, being active in Dhamma service, trying to maintain two-hour daily practice since last 10-Day course, and trying to maintain the five precepts to the best of one's ability. Local teacher’s recommendation is required. The course follows the usual format of 3x group sittings with instructions in the day, but students work more independently and the teaching materials are drawn from the 20-day course. This is a half-way step to help students mature for long courses, and serves to inspire students to work more deeply in Dhamma.


20-denní kurz

Musí jít o vážného starého studenta, který je rozhodnut pro tuto techniku. Dokončení alespoň pěti 10-ti denních kurzů s S. N. Goenkou nebo jedním z jeho asistujících učitelů. Dokončení alespoň jednoho kurzu k rozpravě Satipatthána sutta. Student sloužil alespoň na jednom 10-ti denním kurzu. Dodržování praktikování 2 hodiny denně po dobu nejméně 2 let. Zdržet se zabíjení, nesprávného sexuálního chování, užívání intoxikantů a dodržovat další pravidla co nejlépe, jak to dokáží, po dobu nejméně jednoho roku. Nejméně šestiměsíční přestávka od posledního dlouhého kurzu, kterého se účastnil jako meditující. Partner studenta musí podporovat jeho účast na dlouhém kurzu.


30-denní kurz

Musí jít o vážného starého studenta, který je rozhodnut pro tuto techniku. Dokončení alespoň šesti 10-ti denních kurzů s S. N. Goenkou nebo jedním z jeho asistujících učitelů (jeden musí být dokončen po 20-denním kurzu). Dokončení alespoň jednoho kurzu k rozpravě Satipatthána sutta. Dokončení alespoň jednoho 20-denního kurzu. Student sloužil alespoň na jednom 10-denním kurzu. Dodržování praktikování 2 hodiny denně po dobu nejméně 2 let. Zdržet se zabíjení, nesprávného sexuálního chování, užívání intoxikantů a dodržovat další pravidla co nejlépe, jak to dokáží, po dobu nejméně jednoho roku. Nejméně šestiměsíční přestávka od posledního dlouhého kurzu, kterého se účastnil jako meditující. 10-denní přestávka mezi dlouhým kurzem a jakýmkoli dalším kurzem. Partner studenta musí podporovat jeho účast na dlouhém kurzu.


45-denní kurz

Musí jít o vážného starého studenta, který je rozhodnut pro tuto techniku. Je omezeno na asistující učitele a ty, kteří se zabývají službou Dhammě. Dokončení alespoň sedmi 10-denních kurzů s S. N. Goenkou nebo jedním z jeho asistujících učitelů (jeden musí být dokončen po 30-denním kurzu). Praktikovat tuto techniku po dobu nejméně 3 let. Dokončení alespoň dvou 30-denních kurzů. Dodržování praktikování 2 hodiny denně po dobu nejméně 2 let. Zdržet se zabíjení, nesprávného sexuálního chování, užívání intoxikantů a dodržovat další pravidla co nejlépe, jak to dokáží, po dobu nejméně jednoho roku. Nejméně šestiměsíční přestávka od posledního dlouhého kurzu, kterého se účastnil jako meditující. 10-denní přestávka mezi dlouhým kurzem a jakýmkoli dalším kurzem. Partner studenta musí podporovat jeho účast na dlouhém kurzu. Před prvním 45-denním kurzem musí být alespoň jeden 10-denní kurz dokončen po 30-denním kurzu. Všechna potvrzení jsou prozatímní do 30. dne.


60-denní kurz

Musí jít o vážného starého studenta, který je rozhodnut pro tuto techniku. Je omezeno na asistující učitele a ty, kteří se vážně zabývají službou Dhammě. Praktikovat tuto techniku po dobu alespoň 5 let. Dokončení alespoň dvou 45-denních kurzů. Dodržování praktikování 2 hodiny denně po dobu nejméně 2 let. Zdržet se zabíjení, nesprávného sexuálního chování, užívání intoxikantů a dodržovat další pravidla co nejlépe, jak to dokáží, po dobu nejméně jednoho roku. Nejméně šestiměsíční přestávka od posledního dlouhého kurzu, kterého se účastnil jako meditující. 10-denní přestávka mezi dlouhým kurzem a jakýmkoli dalším kurzem.


Výše uvedené jsou minimální požadavky, nikoli garance přijetí na kurz. Přihláška k přijetí na každý 10-denní speciální kurz, 20-denní kurz, 30-denní kurz, 45-denní kurz, 60-denní kurz a samostatný kurz učitele musí obsahovat doporučení od nějakého asistujícího učitele, který vás dobře zná, a od nějakého plně vyškoleného učitele pro vaši oblast.