ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในภาษาอื่น

ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานยังสามารถดูได้ในรูปแบบภาษาอื่นๆ ตามที่มีอยู่ด้านล่าง รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร และกิจกรรมต่างๆในหลายพื้นที่ของโลกที่ใช้ภาษาเหล่านี้เป็นหลัก