คำแนะนำในการปฏิบัติ

การปฏิบัติวิปัสสนานี้จะมีคุณค่ากับท่านก็ต่อเมื่อชีวิตท่านเกิดการเปลี่ยนแปลง และการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อท่านได้ปฏิบัติวิปัสสนานี้เป็นประจำทุกวัน สิ่งที่ท่านได้เรียนตามที่นำเสนอเป็นสิ่งที่หวังให้ผู้ปฏิบัติได้ประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่อง

ศีล

ศีล 5 คือข้อปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ซึ่งได้แก่:

   
 • การงดเว้นจากการฆ่าสัตว์,  
 •  
 • การงดเว้นจากการลักทรัพย์,  
 •  
 • การงดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม,  
 •  
 • การงดเว้นจากการพูดปด พูดส่อเสียด พูดคำหยาบ หรือพูดเพ้อเจ้อ,  
 •  
 • การงดเว้นจากการเสพของมึนเมา.


การปฏิบัติธรรม

หากท่านต้องการปฏิบัติธรรมตามวิธีการนี้อย่างจริงจังแล้ว อย่างน้อยที่สุดท่านจะต้อง:

 • ปฏิบัติเป็นประจำทุกวันๆ ละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น ครั้งละ 1 ชั่วโมง ,
 • ใช้เวลาประมาณ 5 นาทีก่อนนอนสำรวจเวทนาทั้งร่างกาย และเมื่อตื่นนอนอีก 5 นาที,
 • ถ้าเป็นไปได้ ไปร่วมปฏิบัติกับผู้ปฏิบัติท่านอื่นที่ปฏิบัติวิปัสสนาแนวทางนี้ อาทิตย์ละครั้งครั้งละ หนึ่งชั่วโมง,
 • เข้าปฏิบัติตามหลักสูตร 10 วัน ปีละครั้ง,
 • นอกเหนือจากนี้ ให้ปฏิบัติเมื่อใดก็ได้ที่มีเวลาว่าง
   
วิธีปฏิบัติธรรมในแต่ละวัน:

อานาปานสติ

เมื่อใดก็ตามที่จิตว้าวุ่น ไม่สงบ  หรือไม่สามารถรับรู้เวทนาหรือความรู้สึกทางกายได้ หรือสามารถรับรู้เวทนาได้  แต่ไม่อาจวางอุเบกขาต่อเวทนานั้น ก็ให้เริ่มต้นด้วยการทำอานาปานสติก่อน  เมื่อจิตสงบลงแล้ว จึงหันไปปฏิบัติวิปัสสนา  แต่ในกรณีที่จิตมีความปั่นป่วนเร่าร้อนมาก ก็ให้ทำอานาปานสติคือ สังเกตลมหายใจแต่เพียงอย่างเดียวไปตลอดทั้งชั่วโมง ด้วยการเพ่งความสนใจไปที่บริเวณใต้ช่องจมูกเหนือริมฝีปากบน โดยมีสติกำกับอยู่ตลอดเวลา  หากจิตซึมเซาหรือขุ่นมัวมาก ก็ให้หายใจแรงๆ อย่างตั้งอกตั้งใจสักระยะหนึ่งก่อน แล้วจึงค่อยผ่อนกลับมาหายใจเข้า-ออกตามธรรมชาติต่อไป  เมื่อจิตสงบลงแล้ว จึงเริ่มทำวิปัสสนา

วิปัสสนากรรมฐาน

ให้เคลื่อนความสนใจจากศีรษะไปยังเท้า และจากเท้าไปยังศีรษะอย่างเป็นระบบไปตามลำดับ โดยไม่ ละเว้นส่วนใดๆ ของร่างกาย  และให้สังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นตามส่วนต่างๆ เหล่านั้นด้วย สังเกตดูด้วย จิตที่เป็นอุเบกขา  ไม่ว่าความรู้สึกที่ได้พบนั้นจะเป็นอย่างไร ก็ให้เข้าใจถึงธรรมชาติอันไม่เที่ยงของมัน ให้ เคลื่อนความสนใจไปเรื่อยๆ  อย่าหยุดอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งเกินกว่า 2-3 นาที  แต่อย่าเคลื่อนไปโดยอัตโนมัติโดยไม่รู้ตัวเป็นอันขาด  ท่านจะต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาที่เคลื่อนความสนใจไปตามส่วนต่างๆ ของร่างกายด้วยวิธีการต่างๆ กัน สุดแล้วแต่ชนิดของความรู้สึกที่เกิดขึ้น เช่น ถ้าส่วนใดที่มีความรู้สึกหยาบ แข็ง เจ็บปวดรุนแรง ก็ค่อยๆ เคลื่อนความสนใจไปทีละส่วนๆ ในบริเวณนั้น  สำหรับอวัยวะส่วนที่เป็นคู่ เช่น แขนทั้ง 2 ข้าง หรือขาทั้ง 2 ข้าง  ถ้ามีความรู้สึกละเอียดเบาอย่างเดียวกันเกิดขึ้น ก็ให้เคลื่อนความสนใจไปสังเกตดูความรู้สึกที่อวัยวะทั้ง 2 ข้างพร้อมๆ กัน หากมีความรู้สึกละเอียดเบาเกิดขึ้นทั่วร่างกาย ท่านก็อาจจะกวาด ความสนใจไปได้ทั่วทั้งตัว  แล้วหลังจากนั้นจึงกลับมาสังเกตดูความรู้สึกทีละส่วน ทีละส่วนเป็นส่วนๆ ไป ตามลำดับอีกครั้งหนึ่ง 

ในตอนท้ายของชั่วโมงให้ผ่อนคลาย ปล่อยความตึงเครียด หรือความกระวนกระวายทางกายหรือทางใจใดๆออกไป จากนั้นให้ความสนใจกับความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนในร่างกายสักสองสามนาที แล้วส่งความรักเมตตาจิตและความปรารถนาดีต่อทุกคน และต่อสรพสัตว์ทั้งปวง


เวลานอกเหนือจากการปฏิบัติธรรม

ให้มีจิตใจจดจ่ออยู่กับงานที่กำลังทำ โดยหยุดสำรวจดูตนเองเป็นระยะๆ ว่ามีสติอยู่กับงานที่อยู่เฉพาะหน้า และวางอุเบกขาอยู่ตลอดเวลาหรือไม่  เมื่อประสบกับปัญหาใดก็ตาม ให้พยายามดำรงสติอยู่ที่ลมหายใจ หรือรับรู้เวทนาที่ร่างกาย  แม้จะทำได้เพียงระยะ 2-3 วินาทีก็ตาม  เพราะการทำเช่นนี้จะช่วยรักษา จิตของท่านไม่ให้หวั่นไหวในทุกสถานการณ์

ทาน

แบ่งปันสิ่งดีๆ ที่ท่านได้รับจากการปฏิบัติต่อผุ้อื่น ก็เพื่อที่จะลบล้างนิสัยเดิมที่มีตัวเองเป็นศูนย์กลาง ผู้ปฏิบัติตระหนักดีว่าธรรมะเป็นสิ่งที่ควรแบ่งปัน ไม่ใช่โดยการสอนธรรมะ แต่โดยการให้ทานเท่าที่ทำได้ให้แก่ศูนย์ฯเพื่อนำไปใช้กับผู้ปฏิบัติท่านอื่นที่สนใจเข้าร่วมปฏิบัติ

ทาน เป็นเพียงแหล่งที่มาของเงินทุนที่ใช้ในหลักสูตรฯของศูนย์ฯต่างๆทั่วโลก


การให้บริการโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

ทานที่ยิ่งใหญ่อีกอันหนึ่งคือ การสละเวลาและแรงกายในการช่วยงานต่างๆ ของศูนย์ฯ ธรรมบริกร อาจารย์ และผู้ช่วยอาจารย์ ล้วนอาสารับใช้ธรรมะดั่งเป็นการให้ทาน คือไม่ปรารถนาสิ่งตอบแทนใดๆ การอาสาเป็นธรรมบริกรไม่เพียงแต่ให้ประโยชน์ต่อผู้อื่น แต่ยังสามารถช่วยให้ธรรมบริกรลดอัตตาของตนเอง เข้าใจในคำสอนอย่างลึกซื้งขึ้น และก้าวหน้าทางธรรม


มีเพียงทางเดียวเท่านั้น

หากท่านปฏิบัติเทคนิคอื่นมา ไม่แนะนำให้นำเทคนิคปฏิบัตินี้ไปปฏิบัตร่วมกับเทคนิคอื่น ท่านอาจจะต้องเข้าร่วมปฏิบัติในหลักสูตรฯ 10 วัน อีกสักสองถึงสามครั้ง เพื่อช่วยในการตัดสินใจว่าท่านจะเลือกเทคนิคไหน และเมื่อนท่านเลือกเทคนิคที่เหมาะสมกับท่านแล้วก็ควรจะปฏิบัติ และอุทิศตนให้กับเทคนิคนั้นเพียงอย่างเดียว


การบอกผู้อื่นเรื่องการปฎิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

ท่านอาจเล่าถึงวิธีการปฎิบัติแก่ผู้อื่นได้ แต่ไม่ควรสอน เพราะอาจทำให้เกิดความสับสนมากกว่าจะเป็นการช่วยเหลือ ควรแนะนำผู้ที่สนใจให้เข้าร่วมหลักสูตร 10 วันเพื่อรับการฝึกที่ถูกต้อง


โดยทั่วไป

ความก้าวหน้าจะค่อยๆเกิดขึ้น และความผิดพลาดก็สามารถเกิดขึ้นได้-ให้เรียนรู้จากข้อผิดพลาด เมื่อรู้ตัวว่าทำผิด ก็ให้ยิ้มรับแล้วเริ่มต้นใหม่!

ในระหว่างการนั่งสมาธิ ความรู้สึกง่วงนอน, ความกระวนกระวายใจ, ความคิดล่องลอยไป และความยากลำบากอื่น ๆ เป็นเรื่องปกติ แต่ถ้าท่านอดทน ท่านก็จะประสบความสำเร็จ

ท่านสามารถติดต่อ อาจารย์หรือผู้ช่วยอาจารย์ เพื่อขอคำแนะนำได้

ควรใช้ประโยชน์จากการปฏิบัติร่วมกับผู้อื่น การปฏิบัติร่วมกันหลายคนจะช่วยให้มีพลังในการปฏิบัติ

ใช้ประโยชน์จากสถานที่ซึ่งเอื้อต่อการปฏิบัติวิปัสสนา เช่นศูนย์หรือสถานปฏิบัติวิปัสสนาที่จัดไว้ โดยเข้าร่วมปฏิบัติเมื่อมีโอกาส แม้จะไม่กี่วัน หรือไม่กี่ชั่วโมง ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ปฏิบัติเก่า ท่านสามารถเข้าร่วมในหลักสูตร 10วัน แบบไม่เต็มคอร์สได้ ถ้ามีที่ว่าง โดยท่านควรปฏิบัติตามแนวทางนี้เท่านั้น

การรับรู้ตามความเป็นจริงคือการยอมรับว่า ทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ด้วยความเข้าใจนี้ ท่านจะไม่หวั่นไหวต่อความขึ้นลงของชีวิต และเมื่อท่านสามารถรักษาความสมดุลย์ทางอารมณ์ภายในได้ ท่านจะสามารถกำหนดการกระทำ หรือการตัดสินใจที่จะนำมาซึ่งความสงบสุขต่อตัวท่านเองและคนรอบข้าง การมีชีวิตอยู่ด้วยจิตที่สมดุลย์ จะเป็นการพัฒนาไปสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายอย่างสมบูรณ์


คำศัพท์ที่พบบ่อย

ส่วนใหญ่ของคำอธิบายด้านล่างจะมาจากภาษาบาลี และแสดงไว้ในที่นี้ในภาษาโรมันบาลีสัญกรณ์ น่าเสียดายที่ด้วยข้อจำกัดของสื่อนี้ ทำให้ไม่สามารถแสดงเครื่องหมายกำกับการออกเสียงของตัวอักษรได้ครบถ้วน เพื่อการออกเสียงคำบาลีอย่างถูกต้อง ท่านจึงควรปรึกษาแหล่งพิมพ์อื่นซึ่งสามารถแสดงเครื่องหมายต่างๆได้ครบถ้วน

ไตรสิกขา:

   
 • ศีล-ข้อปฏิบัติทางศีลธรรม  
 •  
 • สมาธิ-ความตั้งมั่นแห่งจิต, จิตใจอยู่ภายใต้การควบคุม
 •  
 • ปัญญา-ความรู้แจ้งเห็นจริง อันส่งผลให้จิตบริสุทธิ์ขึ้น

พระรัตนตรัย:

   
 • พระพุทธ-ผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
 •  
 • พระธรรม-เป็นกฏแห่งธรรมชาติที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติจะพึงเห็นได้ด้วยตนเอง; เป็นธรรมที่พระสุคตประกาศ; เป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์ เป็นไปเพื่อปรินิพพาน
 •  
 • พระสงฆ์-ผู้ปฏิบัติธรรม มีกายและจิตอันบริสุทธิ์ด้วยดี, เป็นพระอริยบุคคล

อกุศลมูล 3 ซึ่งเป็นมูลเหตุแห่งอกุศลทั้งหมด:

   
 • ราคะ/โลภะ-ตัณหา
 •  
 • โทสะ-ความโกรธ
 •  
 • โมหะ-ความหลง

อริยมรรคมีองค์แปด:

 •  
 • สัมมาวาจา-การพูดจาชอบ
 •  
 • สัมมากัมมันตะ-การกระทำชอบ
 •  
 • สัมมาอาชีวะ-การเลี้ยงชีวิตชอบ
 •  
 • สัมมาวายามะ-ความพากเพียรชอบ
 •  
 • สัมมาสติ-ความระลึกชอบ
 •  
 • สัมมาสมาธิ-ความตั้งมั่นชอบ
 •  
 • สัมมาสังกัปปะ-ความดำริชอบ
 •  
 • สัมมาทิฏฐิ-ความเห็นชอบ
 

นิพพาน-สภาวะของการหลุดพ้นจากเงื่อนไขใดๆ, เป็นสภาวะที่อยู่เหนือรูปและนาม (สันสกฤต nirvāṇa)

ปัญญา 3 ประการ:

   
 • สุตมยปัญญา-คือปัญญาที่ได้โดยการฟังจากผู้อื่น
 •  
 • จินตามยปัญญา-คือปัญญาที่เกิดจากการคิดพิจารณา เมื่อได้ฟังแล้วจึงใคร่ครวญพิจารณาทำให้เข้าใจในสิ่งนั้น
 •  
 • ภาวนามยปัญญา-ปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติ จากประสบการณ์โดยตรงของผู้ปฏิบัติ

ไตรลักษณ์: สามัญลักษณะ 3 ประการของชีวิต:  

   
 • อนิจจัง-ความไม่เที่ยง
 •  
 • อนัตตา-ความไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริง
 •  
 • ทุกขัง-ความทุกข์

กรรม-การกระทำ; โดยเฉพาะการกระทำซึ่งทำแล้วจะส่งผลต่ออนาคตของตนเอง (สันสกฤต - karma)

อริยสัจ 4:

   
 • ความจริงเกี่ยวกับทุกข์
 •  
 • ต้นเหตุแห่งทุกข์ (ตัณหา)
 •  
 • ความดับแห่งทุกข์
 •  
 • หนทางไปสู่ความดับแห่งทุกข์

ขันธ์ 5 - องค์ประกอบของมนุษย์:

 • รูป-ส่วนประกอบที่เป็นรูปธรรม; ร่างกาย ซึ่งประกอบด้วยอนุภาคเล็กๆ (kalāpa)
 • วิญญาณ-การรับรู้ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ
 • สัญญา-ความเข้าใจ, การจำได้หมายรู้
 • เวทนา-ความรู้สึกทางกาย
 • สังขาร-ปฏิกิริยาตอบโต้ปรุงแต่ง; ความนึกคิดปรุงแต่ง

ธาตุ 4:

   
 • ปฐวี-ดิน (เป็นกลุ่มก้อน, หนักเบา)
 •  
 • อาโป-น้ำ (เป็นของเหลว, การยึดเกาะกัน)
 •  
 • วาโย-ลม (มีลักษณะเป็นแก๊ซ, ความเคลื่อนไหว)
 •  
 • เตโช-ไฟ (อุณหภูมิ)

นิวรณ์ 5:

   
 • กามฉันทะ-ความพอใจในกามคุณ
 •  
 • พยาบาท-ความพยาบาทคิดร้าย
 •  
 • ถีนมิทธะ-ความหดหู่ซึมเซาง่วงเหงาหาวนอน
 •  
 • อุทธัจจกุกกุจจะ-วามฟุ้งซ่านรําคาญใจ
 •  
 • วิจิกิจฉา-ความลังเลสงสัย

มิตรทั้ง 5 หรือพละ 5:

     
 • ศรัทธา-ความเชื่อมั่น
 •  
 • วิริยะ-ความเพียร
 •  
 • สติ-ความระลึกรู้อยู่กับความเป็นจริง ในปัจจุบัน
 •  
 • สมาธิ-การตั้งสติมั่น
 •  
 • ปัญญา-ความรู้แจ้งเห็นจริง

สิ่งหล่อเลี้ยงกายและใจ:

   
 • อาหาร
 •  
 • สภาพแวดล้อม/อากาศ
 •  
 • สังขารใหม่
 •  
 • สังขารเก่า

คุณลักษณะของจิตที่บริสุทธิ์ 4 ประการ:

   
 • เมตตา-ความรักอันบริสุทธิ์ที่ไม่มีความเห็นแก่ตัว
 •  
 • กรุณา-ความปราถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์
 •  
 • มุทิตา-ความมีจิตพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี
 •  
 • อุเบกขา-ความวางใจเป็นกลาง ไม่หวั่นไหว

สติปัฏฐาน-การมีสติระลึกรู้สิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง; อีกชื่อหนึ่งของวิปัสสนา

สติปัฏฐาน 4:

   
 • กายานุปัสสนา-การมีสติระลึกรู้กาย
 •  
 • เวทนานุปัสสนา-การมีสติระลึกรู้เวทนา
 •  
 • จิตตานุปัสสนา-การมีสติระลึกรู้จิต
 •  
 • ธัมมานุปัสสนา-การมีสติระลึกรู้ถึงสิ่งที่อยู่ในจิต

คุณธรรม หรือ บารมี 10:  

   
 • เนกขัมมะ-การออกบวช การออกจากกาม
 •  
 • ศีล-ความมีศีลธรรม
 •  
 • วิริยะ-ความเพียร พยายาม
 •  
 • ขันติ-ความอดทน อดกลั้น
 •  
 • สัจจะ-ความจริง
 •  
 • อธิษฐาน-ความตั้งใจมั่น
 •  
 • ปัญญา-ความรอบรู้
 •  
 • อุเบกขา-การวางใจเป็นกลาง
 •  
 • เมตตา- ความรักอันบริสุทธิ์
 •  
 • ทาน-การให้ การเสียสละ

ภะวะตุ สัพพะ มังคะลัง-ขอสรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขโดยทั่วหน้ากัน!

สาธุ สาธุ สาธุ-ดีแล้ว, ชอบแล้ว, เราขอร่วมแบ่งปันความปรารถนาดีนี้


สารจากท่านอาจารย์โกเอ็นก้า

นักเดินทางแห่งธรรมะทั้งหลาย,
จงเป็นสุขเถิด!
ขอให้แสงแห่งธรรมส่องทางให้ชิวิตท่านสว่างเสมอ พึงรำลึกเสมอว่า ธรรมะไม่ใช่ทางเลี่ยงปัญหา ธรรมะคือศิลปะแห่งการใช้ชีวิต การใช้ชีวิตอย่างสงบและสอดคล้องทั้งภายใจจิตใจและกับผู้อื่น ฉะนั้นจงพยายามใช้ชีวิตอย่างคนที่มีธรรมะ
อย่าพลาดที่จะปฏิบัติในตอนเช้าและเย็น
ถ้าเป็นไปได้ เข้าร่วมปฏิบัติกับผู้ปฏิบัติท่านอื่นๆ อาทิตย์ละครั้ง
เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรฯ 10วัน ปีละครั้ง การปฏิบัติตามนี้เป็นเรื่องจำเป็นเพื่อให้ท่านเข้มแข็งขึ้น
จงเผชิญหน้ากับขวากหนามและอุปสรรคต่างๆ อย่างกล้าหาญด้วยรอยยิ้มและความมั่นใจ
ละซึ่งความโกรธความเกลียดชัง
แผ่ความรักความเมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ยังไม่เข้าใจในธรรมะ และกำลังมีชีวิตอยู่อย่างไม่มีความสุข
ขอให้การประพฤติปฏิบัติของท่านนำท่านไปสู่หนทางแห่งความสงบสุข ขอให้ธรรมในตัวท่านเปล่งแสงสว่างดึงดูดผู้ทีมีความทุกข์ให้เข้าสู่เส้นทางธรรมนี้ เพื่อพวกเขาเหล่านั้นจะได้พบกับความสุขที่แท้จริง
สรรพสัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุข สงบเถิด จงหลุดพ้นเถิด
ด้วยเมตตา
S.N. Goenka