Thiền Anapana giản lược - Phần dẫn nhập của thiền sư S.N. Goenka

Hướng dẫn

  1. Phiên thực hành thiền Anapana giản lược cần được tổ chức trong một thiền đường nhỏ hoặc phòng phù hợp cho việc thực hành thiền
  2. Những người tham gia phải nghe và làm theo hướng dẫn một cách thận trọng, giữ lưng thẳng và duy trì sự im lặng trong suốt phiên thực hành
  3. Không một ai, kể cả người đứng ra tổ chức phiên thực hành, được phép đưa ra bất kỳ hướng dẫn nào khác, dù là hướng dẫn trực tiếp hay qua băng thu hình/tiếng. Băng ghi hình/tiếng Hướng dẫn Thiền Anapana (thiền hơi thở) của thiền sư Goenka là nội dung hướng dẫn duy nhất.
  4. Không được phép thu phí đối với những người tham dự dưới bất kỳ hình thức nào

Lưu ý:Người tham gia khoá dẫn nhập về thiền Anapana chưa được coi là “thiền sinh cũ” theo truyền thống thiền Vipassana, và do vậy sẽ không được tham gia vào bất kỳ chương trình nào “dành riêng cho thiền sinh cũ”.

Các tài liệu