Budskap från Goenkaji om värdet av att serva i Dhamma

När man servar lär man sig att tillämpa Dhamma i det dagliga livet. Dhamma är inte att fly undan sitt ansvar. Genom att lära sig att tillämpa Dhamma när man har med eleverna att göra och tar hand om olika situationer som uppstår här, i meditationens och centrets lilla värld, övar man sig i att handla på sammā sätt i världen utanför. Även om mycket händer som du inte vill ska hända, så är din övning i dessa situationer att behålla sinnesjämvikten och låta kärlek och medkänsla växa. Detta är din övning här. Du är lika mycket elev som de som sitter kursen.

Fortsätt att lära, medan du ödmjukt tjänar andra. Tänk alltid: "Jag är här för att lära, för att öva mig i att tjäna andra utan att förvänta mig något tillbaka. Jag arbetar för att andra ska få nytta av Dhamma. Jag ska stödja dem genom att vara ett gott föredöme, och på så vis hjälper jag också mig själv."

Må alla ni som servar i Dhamma stärkas i Dhamma. Må ni lära er att utveckla välvilja, kärlek och medkänsla för andra. Må ni alla växa i Dhamma, och njuta sann frid, sann kärlek, sann lycka.

S.N. Goenka