Προδιαγραφές για Ειδικό Σεμινάριο

Υπάρχουν διάφορα ειδικά σεμινάρια για παλιούς μαθητές στην παράδοση της Βιπάσσανα. Αυτά έχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις που πρέπει να πληρεί ο παλιός μαθητής για να μπορέσει να γίνει δεκτός και να συμμετάσχει. Οι βασικές απαιτήσεις αποδοχής σε σεμινάριο είναι οι παρακάτω:


1-ήμερο ή 3-ήμερο Σεμινάριο Παλιών Μαθητών

Ολοκλήρωση τουλάχιστον ενός 10-ημέρου σεμιναρίου με τον κο Goenka ή κάποιον από τους βοηθούς δασκάλους του. Αυτοί που ασκούν ενεργειακές θεραπείες σε άλλους δεν πρέπει να συμμετέχουν. Πρέπει να προσπαθεί κανείς να ακολουθεί όλες τις αρχές στο μέγιστο των δυνατοτήτων του.


Σεμινάριο Satipaṭṭhāna Sutta

Έχει συμμετάσχει σε τουλάχιστον τρία 10-ήμερα σεμινάρια με τον κο Goenka ή κάποιον βοηθό δάσκαλό του (δεν περιλαμβάνονται σεμινάρια που έχει προσφέρει εθελοντική υπηρεσία). Ασκεί την τεχνική για ένα τουλάχιστον χρόνο. Δεν έχει ασκήσει άλλες τεχνικές μετά το τελευταίο του σεμινάριο με τον κο Goenka ή κάποιον βοηθό δάσκαλό του. Προσπαθεί να διατηρεί την ελάχιστη τουλάχιστον καθημερινή πρακτική, απ' τη στιγμή που κάνει αίτηση συμμετοχής στο σεμινάριο. Προσπαθεί να διατηρεί στο περισσότερο δυνατό τις πέντε αρχές, απ' τη στιγμή που κάνει αίτηση συμμετοχής στο σεμινάριο.


Ατομικά Σεμινάρια για σοβαρούς παλιούς μαθητές

Τα ατομικά σεμινάρια είναι για σοβαρούς παλιούς μαθητές που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τρία 10-ήμερα σεμινάρια, όπου το πιο πρόσφατο έγινε στα τελευταία δύο χρόνια. Δεν υπάρχουν δάσκαλοι, διαχειριστές, απογευματινές συνεντεύξεις και ερωτήσεις στο τέλος της ημέρας. Οι παρακολούθηση των βραδινών ομιλιών είναι υποχρεωτική και οι συμμετέχοντες είναι υπεύθυνοι να παίζουν τα cd stiw 19:00.

Οι μαθητές αναμένεται να ακολουθούν το ίδιο πρόγραμμα όπως και στο κανονικό 10-ήμερο. Να ακολουθούν όλους τους κανονισμούς (ευγενή σιωπή, 8 αρχές κλπ). Να μην έχουν ασκήσει άλλη τεχνική από το τελευταίο σεμινάριό τους με τον κο Goenka ή κάποιον από τους βοηθούς δασκάλους του. Να προσπαθούν να διατηρούν τις δύο ώρες άσκησης κάθε μέρα. Να προσπαθούν να τηρούν τις πέντε αρχές όσο μπορούν καλύτερα. Χρειάζεται άδεια από κάποιον βοηθό δάσκαλο για να μπορέσει κάποιος να παρακολουθήσει το σεμινάριο.


Ειδικό 10-ήμερο σεμινάριο για παλιούς μαθητές

Πρέπει να είναι σοβαρός παλιός μαθητής που είναι αφοσιωμένος σ' αυτή την τεχνική. Πρέπει να έχει συμμετάσχει σε τουλάχιστον πέντε 10-ήμερα σεμινάρια με τον κο Goenka ή κάποιον από τους βοηθούς δασκάλους του. Πρέπει να έχει συμμετάσχει σε ένα τουλάχιστον σεμινάριο Satipaṭṭhāna Sutta. Πρέπει να έχει προσφέρει εθελοντική υπηρεσία σε ένα τουλάχιστον 10-ήμερο σεμινάριο. Πρέπει να διατηρεί την καθημερινή δίωρη άσκηση για τουλάχιστον δύο χρόνια. Πρέπει να απέχει από το να σκοτώνει, να κάνει κακές σεξουαλικές πράξεις, να παίρνει τοξικές ουσίες και να τηρεί τις άλλες αρχές στο μέγιστο των δυνατοτήτων του, για ένα χρόνο τουλάχιστον. Ο σύντροφος πρέπει υποστηρίζει τη συμμετοχή του σε μεγάλο σεμινάριο.


14-Day Gratitude Course

The 14-Day Gratitude Course was previously called the Teacher's Self Course. One of the qualities we develop as we meditate is gratitude - gratitude towards one’s teachers, Goenkaji and Mataji, and towards the long tradition of Vipassana teachers, right back to the Buddha.

The course is open to old students who are active in giving service. Requirements include 3 x 10day courses plus one Satipaṭṭhāna course, being active in Dhamma service, trying to maintain two-hour daily practice since last 10-Day course, and trying to maintain the five precepts to the best of one's ability. Local teacher’s recommendation is required. The course follows the usual format of 3x group sittings with instructions in the day, but students work more independently and the teaching materials are drawn from the 20-day course. This is a half-way step to help students mature for long courses, and serves to inspire students to work more deeply in Dhamma.


20-ήμερο Σεμινάριο

Πρέπει να είναι σοβαρός παλιός μαθητής που είναι αφοσιωμένος στην τεχνική. Πρέπει να έχει συμμετάσχει σε τουλάχιστον πέντε 10-ήμερα σεμινάρια με τον κο Goenka ή ή κάποιον από τους βοηθούς δασκάλους του. Πρέπει να έχει συμμετάσχει σε τουλάχιστον ένα σεμινάριο Satipaṭṭhāna. Πρέπει να έχει προσφέρει εθελοντική υπηρεσία σε τουλάχιστον ένα 10-ήμερο σεμινάριο. Πρέπει να διατηρεί την καθημερινή του δίωρη άσκηση για τουλάχιστον δύο χρόνια. Να απέχει απ' το να σκοτώνει, να κάνει κακές σεξουαλικές πράξεις και να τηρεί και τις άλλες αρχές στο μέγιστο των δυνατοτήτων του, για ένα τουλάχιστον χρόνο. Να έχουν περάσει τουλάχιστον έξι μήνες από προηγούμενο μεγάλο σεμινάριο που έχει παρακολουθήσει. Να έχουν περάσει δέκα τουλάχιστον μέρες από οποιοδήποτε άλλο σεμινάριο. Ο σύντροφος πρέπει να υποστηρίζει τη συμμετοχή του σε μεγάλο σεμινάριο.


30-ήμερο Σεμινάριο

Πρέπει να είναι σοβαρός παλιός μαθητής που είναι αφοσιωμένος στην τεχνική. Πρέπει να έχει συμμετάσχει σε τουλάχιστον έξι 10-ήμερα σεμινάρια με τον κο Goenka ή ή κάποιον από τους βοηθούς δασκάλους του. Πρέπει να έχει συμμετάσχει σε τουλάχιστον ένα σεμινάριο Satipaṭṭhāna. Πρέπει να έχει συμμετάσχει σε τουλάχιστον ένα 20-ήμερο σεμινάριο. Πρέπει να έχει προσφέρει εθελοντική υπηρεσία σε τουλάχιστον ένα 10-ήμερο σεμινάριο. Πρέπει να διατηρεί την καθημερινή του δίωρη άσκηση για τουλάχιστον δύο χρόνια. Να απέχει απ' το να σκοτώνει, να κάνει κακές σεξουαλικές πράξεις και να τηρεί και τις άλλες αρχές στο μέγιστο των δυνατοτήτων του, για ένα τουλάχιστον χρόνο. Να έχουν περάσει τουλάχιστον έξι μήνες από προηγούμενο μεγάλο σεμινάριο που έχει παρακολουθήσει. Να έχουν περάσει δέκα τουλάχιστον μέρες από οποιοδήποτε άλλο σεμινάριο. Ο σύντροφος πρέπει να υποστηρίζει τη συμμετοχή του σε μεγάλο σεμινάριο. Για το πρώτο 30-ήμερο σεμινάριο, πρέπει να έχει συμμετάσχει σε τουλάχιστον ένα κανονικό 10-ήμερο σεμινάριο μετά από το πρώτο 20-ήμερο.


45-ήμερο Σεμινάριο

Πρέπει να είναι σοβαρός παλιός μαθητής που είναι αφοσιωμένος στην τεχνική. Αποκλειστικά για Βοηθούς Δασκάλους και αυτούς που εμπλέκονται στην υπηρεσία του Ντάμμα. Πρέπει να έχει συμμετάσχει σε τουλάχιστον επτά 10-ήμερα σεμινάρια με τον κο Goenka ή ή κάποιον από τους βοηθούς δασκάλους του. Πρέπει να ασκεί αποκλειστικά αυτή την τεχνική για τρία χρόνια. Πρέπει να έχει συμμετάσχει σε τουλάχιστον ένα σεμινάριο Satipaṭṭhāna. Πρέπει να έχει συμμετάσχει σε τουλάχιστον δύο 30-ήμερα σεμινάρια. Πρέπει να έχει προσφέρει εθελοντική υπηρεσία σε τουλάχιστον ένα 10-ήμερο σεμινάριο. Πρέπει να διατηρεί την καθημερινή του δίωρη άσκηση για τουλάχιστον δύο χρόνια. Να απέχει απ' το να σκοτώνει, να κάνει κακές σεξουαλικές πράξεις και να τηρεί και τις άλλες αρχές στο μέγιστο των δυνατοτήτων του, για ένα τουλάχτιστον χρόνο. Να έχουν περάσει τουλάχιστον έξι μήνες από προηγούμενο μεγάλο σεμινάριο που έχει παρακολουθήσει. Να έχουν περάσει δέκα τουλάχιστον μέρες από οποιοδήποτε άλλο σεμινάριο. Ο σύντροφος πρέπει να υποστηρίζει τη συμμετοχή του σε μεγάλο σεμινάριο. Για το πρώτο 45-ήμερο σεμινάριο, πρέπει να έχει συμμετάσχει σε τουλάχιστον ένα κανονικό 10-ήμερο σεμινάριο μετά από το πρώτο 30-ήμερο. Όλες οι επιβεβαιώσεις προσωρινές μέχρι την30στη ημέρα.


60-ήμερο Σεμινάριο

Τα 60-ήμερα σεμινάρια είναι αποκλειστικά για Βοηθούς Δασκάλους που έχουν συμμετάσχει σε δύο 45-ήμερα σεμινάρια και προσφέρουν μόνιμα υπηρεσία Ντάμμα (πχ αυτοί που έχουν διευθύνει τουλάχιστον τέσσερα 10-ήμερα σεμινάρια τον τελευταίο χρόνο ή προσφέρουν μόνιμα άλλη υπηρεσία). Σύσταση από τον δάσκαλο περιοχής είναι απαραίτητη. Θα προτιμούνται εκείνοι που δεν έχουν συμμετάσχει σε άλλο 60-ήμερο ή έχουν συμμετάσχει σε λιγότερα. Όσοι δεν είναι βοηθοί δάσκαλοι θα πρέπει να συμμετάσχουν σε άλλα μεγάλα σεμινάρια.


Οι παραπάνω είναι οι ελάχιστες απαιτήσεις και δεν εγγυούνται την αποδοχή. Οι αιτήσεις για συμμετοχή σε ειδικό 10-ήμερο, 20-ήμερο, 30-ήμερο, 45-ήμερο, 60-ήμερο και Προσωπικό Σεμινάριο Δασκάλου, πρέπει να περιλαμβάνουν σύσταση από τον Βοηθό Δάσκαλο που σας γνωρίζει καλά και έναν Δάσκαλο της περιοχής.