10 päivän erikoiskurssin pääsyvaatimukset

Tässä vipassanameditaatioperinteessä järjestetään monia erilaisia erityiskursseja vanhoille oppilaille. Näille kursseille on olemassa erityisiä vaatimuksia, jotka vanhan oppilaan on täytettävä voidakseen osallistua kurssille. Perusvaatimukset ovat seuraavat:


1 päivän tai 3 päivän vanhojen oppilaiden kurssi

Suoritettu 10 päivän kurssi Goenkajin tai jonkun hänen avustavan opettajansa johdolla. Energiahoitoja toisilla harjoittavat eivät voi osallistua. OSallistujan tulee pyrkiä ylläpitämään kaikki viisi moraaliohjetta parhaan kykynsä mukaan.


Satipaṭṭhāna sutta -kurssi

On istunut (poislukien avustajana suoritetut kurssit) ainakin kolme 10 päivän kurssia Goenkajin tai jonkun hänen avustavan opettajansa johdolla. On harjoittanut tätä tekniikkaa vähintään yhden vuoden. Ei ole harjoittanut mitään muita tekniikoita edellisen Goenkajin tai hänen avustavan opettajansa johdolla suoritetun vipassanakurssinsa jälkeen. Pyrkii ylläpitämään päivittäisen harjoituksen vähintään kurssille hakemisesta lähtien. Pyrkii noudattamaan viittä moraaliohjetta vähintään kurssille hakemisesta lähtien.


Sitoutuneiden vanhojen oppilaiden itsenäinen kurssi

Itsenäiset kurssit on tarkoitettu sitoutuneille vanhoille oppilaille, jotka ovat suorittaneet vähintään kolme 10 päivän kurssia joista viimeisimmän korkeintaan kaksi vuotta sitten. Kurssilla ei ole paikalla opettajaa eikä oppilaiden yhteyshenkilöä. Kysymyksiä ei voi esittää päivän lopussa, eikä klo 12:n tapaamisia opettajan kanssa järjestetä. Iltaisin on kuunneltava opettajan iltaluento, ja oppilaat ovat itse vastuussa sen soittamisesta klo 19.

Oppilaat noudattavat samaa aikataulua kuin tavallisella 10 päivän kurssilla. Kaikkia sääntöjä (jalo hiljaisuus, kahdeksan moraaliohjetta, jne.) on noudatettava keskuksessa ollessa. Osallistujat eivät ole harjoittaneet muita tekniikoita edellisen Goenkajin tai hönen avustavan opettajansa johdolla suoritetun kurssinsa jälkeen. Osallistujat ovat pyrkineet ylläpitämään päivittäisen kahden tunnin harjoituksen edellisestä 10 päivän kurssistaan lähtien. Osallistujat pyrkivät noudattamaan viittä moraaliohjetta parhaansa mukaan. Kurssille osllistujilla on oltava avustavan opettajan lupa.


10 päivän erikoiskurssi vanhoille oppilaille

Hakijan on oltava sitoutunut vanha oppilas, joka on omistautunut tälle tekniikalle. Oltava istunut vähintään viisi 10 päivän kurssia Goenkajin tai hänen avustavan opettajansa johdolla. Oltava istunut vähintään yhden Satipaṭṭhāna sutta -kurssin. Oltava avustanut vähintään yhden 10 päivän kurssin. Oltava ylläpitänyt päivittäisen kahden tunnin harjoituksen vähintään kahden viimeisen vuoden ajan. Pidättynyt tappamisesta, vääränlaisesta seksuaalisesta käytöksestä ja päihteistä sekä yrittänyt noudattaa muita moraaliohjeita parhaansa mukaan vähintään yhden vuoden ajan. Kumppanin on tuettava pitkän kurssin istumista.


14-Day Gratitude Course

The 14-Day Gratitude Course was previously called the Teacher's Self Course. One of the qualities we develop as we meditate is gratitude - gratitude towards one’s teachers, Goenkaji and Mataji, and towards the long tradition of Vipassana teachers, right back to the Buddha.

The course is open to old students who are active in giving service. Requirements include 3 x 10day courses plus one Satipaṭṭhāna course, being active in Dhamma service, trying to maintain two-hour daily practice since last 10-Day course, and trying to maintain the five precepts to the best of one's ability. Local teacher’s recommendation is required. The course follows the usual format of 3x group sittings with instructions in the day, but students work more independently and the teaching materials are drawn from the 20-day course. This is a half-way step to help students mature for long courses, and serves to inspire students to work more deeply in Dhamma.


20 päivän kurssi

Hakijan on oltava sitoutunut vanha oppilas, joka on omistautunut tälle tekniikalle. Oltava istunut ainakin viisi 10 päivän kurssia Goenkajin tai jonkun hänen avustavan opettajansa johdolla. Oltava istunut ainakin yhden Satipaṭṭhāna sutta -kurssin. Oltava avustanut ainakin yhden 10 päivän kurssin. Oltava ylläpitänyt päivittäisen kahden tunnin harjoituksen vähintään kahden viimeisen vuoden ajan. Pidättynyt tappamisesta, seksuaalisesta väärinkäytöksestä ja päihteistä sekä yrittänyt noudattaa muita moraaliohjeita parhaansa mukaan vähintään yhden vuoden ajan. Edellisestä pitkästä kurssista on oltava kulunut vähintään puoli vuotta. Kymmenen päivän väli pitkän kurssin ja minkä tahansa muun kurssin välillä. Kumppanin on tuettava pitkän kurssin istumista.


30 päivän kurssi

Hakijan on oltava vakava vanha oppilas, joka on omistautunut tälle tekniikalle. Oltava istunut ainakin kuusi 10 päivän kurssia Goenkajin tai jonkun hänen avustavan opettajansa johdolla. Oltava istunut ainakin yhden Satipaṭṭhāna sutta -kurssin. Oltava istunut ainakin yhden 20 päivän kurssin. Oltava avustanut ainakin yhden 10 päivän kurssin. Oltava ylläpitänyt päivittäisen kahden tunnin harjoituksen vähintään kahden viimeisen vuoden ajan. Pidättynyt tappamisesta, seksuaalisesta väärinkäytöksestä ja päihteistä sekä yrittänyt noudattaa muita moraaliohjeita parhaansa mukaan vähintään yhden vuoden ajan. Edellisestä pitkästä kurssista on oltava kulunut vähintään puoli vuotta. Kymmenen päivän väli pitkän kurssin ja minkä tahansa muun kurssin välillä. Kumppanin on tuettava pitkän kurssin istumista. Ennen ensimmäisen 30 päivän kurssin istumista on istuttava ainakin yksi 10 päivän kurssi ensimmäisen 20 päivän kurssin jälkeen.


45 päivän kurssi

Hakijan on oltava sitoutunut vanha oppilas, joka on omistautunut tälle tekniikalle. Vain avustaville opettajille ja dhamma-avustamisessa mukana oleville. Oltava istunut ainakin seitsemän 10 päivän kurssia Goenkajin tai jonkun hänen avustavan opettajansa johdolla. Oltava harjoittanut yksinomaan tätä tekniikkaa ainakin kolmen vuoden ajan. Oltava istunut vähintään kaksi 30 päivän kurssia. Oltava ylläpitänyt päivittäisen kahden tunnin harjoituksen vähintään kahden viimeisen vuoden ajan. Pidättynyt tappamisesta, seksuaalisesta väärinkäytöksestä ja päihteistä sekä yrittänyt noudattaa muita moraaliohjeita parhaansa mukaan vähintään yhden vuoden ajan. Edellisestä pitkästä kurssista on oltava kulunut vähintään puoli vuotta. Kymmenen päivän väli pitkän kurssin ja minkä tahansa muun kurssin välillä. Kumppanin on tuettava pitkän kurssin istumista. Ennen ensimmäisen 45 päivän kurssin istumista on istuttava ainakin yksi 10 päivän kurssi ensimmäisen 30 päivän kurssin jälkeen. Kurssin vahvistus on ehdollinen 30. päivään asti.


60 päivän kurssi

60 päivän kurssit on varattu avustaville opettajille, jotka ovat istuneet kaksi 45 päivän kurssia ja jotka antavat säännöllistä dhamma-palvelusta (eli ne, jotka ovat opettaneet vähintään neljä 10 päivän kurssia kuluneen vuoden aikana, tai avustavat muulla tavoin säännöllisesti). Alueellisen vastuuopettajan suositus on tarpeen. Hakijoista etusijalla ovat ne, jotka eivät ole vielä istuneet 60 päivän kurssia tai ovat istuneet vähiten 60 päivän kursseja. Muiden kuin avustavien opettajien tulee hakea muille pitkille kursseille.


Yllä luetellut ovat vähimmäisvaatimuksia, eivätkä takaa pääsyä kurssille. Jokaisen hakemuksen 10 päivän erityiskurssille, 20 päivän kurssille, 30 päivän kurssille, 45 päivän kurssille, 60 päivän kurssille ja Teacher's Self -kurssille on sisällettävä suositus avustavalta opettajalta, joka tuntee sinut hyvin, sekä oman alueesi opettajalta, jolla on täydet opettajan oikeudet.